Jong en Oud - Kubus en Woonzorg Flevoland - Thomas van der Ham

Jong en Oud 2

Na het succes van de voorstelling begin 2014 is een tweede, groter project opgestart waarin meer dan 50 ouderen en jongeren uit Lelystad aan elkaar zijn verbonden door middel van theater. Het hele proces van decor, zang, dans en techniek zoekt de verbinding …