Jong en Oud 1

Na het succes van de voorstelling begin 2014 is een tweede, groter project opgestart waarin meer dan 50 ouderen en jongeren uit Lelystad aan elkaar zijn verbonden door middel van theater. Het hele proces van decor, zang, dans en techniek zoekt de verbinding tussen jong en oud. In een methodiekbeschrijving wordt inzichtelijk en overdraagbaar gemaakt hoe een jong en oud voorstelling tot stand komt.